Segala pujian bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang dan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda r.anhum. Bersyukur kepada Allah s.w.t kerana dengan izin dan inayah-Nya memberikan rahmat ke atas usaha-usaha yang dilakukan bagi menubuhkan Gabungan Persatuan Pengamal Pengubatan Islam Malaysia(GAPPIMA). Semoga Dia akan terus melimpahkan rahmat di atas semua usaha-usaha yang dilakukan oleh hamba-hambaNya ini.

GAPPIMA ditubuhkan bertujuan bagi menggabungkan  seluruh persatuan dan pengamal pengubatan Islam yang berada di Malaysia di bawah satu bumbung yang sama agar dapat mewujudkan ketumbukan yang kuat dalam memperjuang dan memartabatkan syariat Islam melalui pengubatan Islam.

Penubuhan GAPPIMA juga bertujuan bagi mewujudkan kesatuan suara dan usaha bagi memastikan pengubatan Islam diiktiraf lebih tinggi berbanding pengubatan yang lain kerana Islam merupakan agama yang tertinggi dan agama rasmi di negara kita ini.

Matlamat yang lebih besar penubuhan GAPPIMA ialah dengan adanya kesatuan suara dan usaha ini, perjuangan GAPPIMA diharapkan dapat mewujudkan aktanya sendiri agar pengubatan Islam memiliki kekuatan yang tidak bersandar kepada mana-mana pihak dan pengubatan Islam dapat diiktiraf ke tahap yang paling tertinggi di dalam negara kita ini.

Banyak lagi matlamat dan tujuan yang akan dan boleh diperjuangkan melalui GAPPIMA ini. Kita mengharapkan agar persatuan-persatuan dan pengamal pengubatan Islam dapat memberikan sokongan dan kerjasama kepada GAPPIMA bagi memastikan matlamat dan tujuan yang diperjuangkan dapat dilaksanakan dengan jayanya.