GAPPIMA merupakan Penganjur Bersama Kongres Pengubatan Islam Nusantara


Kongres Pengubatan Islam Nusantara ini akan dirasmikan oleh penaung GAPPIMA iaitu Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi.

Dijemput kepada semua persatuan-persatuan & pengamal-pengamal pengubatan Islam untuk ikut serta di dalam kongres pengubatan Islam nusantara 2012 ini.

InshaaAllah, GAPPIMA bercita-cita untuk menjadikan kongres seperti ini sebagai salah satu aktiviti mega GAPPIMA dan hal ini telah disokong oleh Tun Abdullah sendiri.